Документи для роботи медсестрою в Німеччині.

В даному розділі ми хочемо ознайомити Вас з переліком необхідних документів та вимог для гарантованого працевлаштування.

Вихідна ситуація:
Багато вакансій - занадто мало кваліфікованого персоналу.

Питання нестачі кваліфікованих працівників в області охорони здоров'я і догляду за людьми похилого віку в Німеччині стає з кожним роком все гостріше. Уже сьогодні налічується близько 30 000 відкритих вакансій.  У постійно старіючому суспільстві, і як наслідок збільшення потреби в медичному персоналі, дефіцит кваліфікованих кадрів буде тільки рости. Експерти прогнозують, що до 2025 року потреба в медичному персоналі зросте до 150 000.

Правова основа
З набранням чинності у 2012 році закону «Про визнання» (Anerkennungsgesetz) процедура оцінки і визнання іноземних дипломів була спрощена, уніфікована і відкрита для раніше недоступних цільових груп.

Цілі Закону:
- Забезпечення Кваліфікованої робочою силою: Даний закон є важливим кроком для покриття нестачі кваліфікованої робочої сили в Німеччині. Закон полегшує кваліфікованим працівникам з-за кордону, використовувати свою професійну кваліфікацію на німецькому ринку праці, збільшуючи тим самим стимул приїхати до Німеччини.

- Інтеграція: Визнання іноземних дипломів сприяє інтеграції іммігрантів на ринку праці.

Основні законодавчі акти:
Закон «Про визнання» (Anerkennungsgesetz)
Закон про професії в догляді за хворими (Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege
Перелік необхідних документів

Для здійснення процедури визнання Вашого медичної освіти, необхідно зібрати пакет документів згідно з переліком:

Перелік необхідних документів
для визнання медичної освіти в Німеччині:

 • Заява ( завантажити )
 •  Копія паспорта
 •  Свідоцтво про народження
 •  Свідоцтво про шлюб / Документ про зміну імені / прізвища
 • Шкільний атестат
 • Документи про мед. освіту (диплом, сертифікат )
 •  Документи про зміст освіти із зазначенням тривалості навчання, кількості навчальних годин, співвідношення практичного і теоретичного змісту навчання (додаток до диплому, залікова книжка, навчальний план, архівна довідка)
 • Автобіографія (обов'язково з підписом) в табличній формі.
 • Трудова книжка
 • Власне завірення подавця заяви про те, що він не подавав в іншій землі заяви про визнання мед. освіти.
 • Власне завірення подавця заяви про те, що він буде здійснювати свою професійну діяльність в юрисдикції землі, де подав документи на визнання медичної освіти.
 • Мовний сертифікат (рівень німецької мови B2)

Важливо: Документи повинні бути надані в оригіналі або завірені нотаріально  копії на оригінальній мові з перекладом на німецьку мову. 

Переклад на німецьку мову повинен бути виконаний офіційно допущеним в Німеччині перекладачем (öffentlich bestellter und vereidigter Übersetzer).

Ми допомагаємо як при заповненні заяви, так і під час всього процесу подачі та обробки необхідних документів.

Вимоги до освіти
Основною вимогою для визнання Вашого диплома є наявність теретичної і практичних навичок в наступних обсягах:

Теоретична  частина охоплює 2 100 годин;
Практична частина охоплює 2 500 годин.
Детальний опис кількості необхідних годин описано в Додатку 1 до Закону:

Anlage 1 (zu § 1 Abs. 1) Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege (KrPflAPrV)

 

Українська